PC

SimonvanEdmundBerkeley


Draagbaar reuzenbrein

Als we op zoek gaan naar de eerste personal computer, noemen de meesten de PET die in 1977 op de markt kwam. De Personal Electronics Transactor was een Commodore-product dat aan een betrekkelijk lage prijs over de toonbank ging: $600 dollar. Anderen zweren dat de Apple II de allereerste pc was, die trouwens in hetzelfde jaar uitkwam. Helaas was de Apple II dubbel zo duur dan de PET en dus niet eens half zo populair.†

Als we ervan uitgaan dat een machine pas de naam een ‘personal computer’ verdient als die: digitaal werkt, programmeerbaar is door de gebruiker, klein genoeg om te dragen door een persoon, betaalbaar voor de gemiddelde professioneel en eenvoudig in gebruik zonder dat men een speciale opleiding moet volgen, dan is niet 1977 maar 1950 het introductiejaar van de pc. De Simon van Edmund C. Berkeley kostte $600. De ‘computer’ kende niet meer dan vier nummers: 0,1,2 en 3 en kon optellen, aftrekken, groter dan bepalen en selecteren. De machine werkte met 129 elektromagnetische relais, een voetschakelaar en papiertape om data in te geven. Het toestel voerde eenvoudige rekenkundige en logische berekeningen uit en toonde de resultaten aan de hand van vijf lampjes. Simon was de computer die Berkeley eerst in 1949 had beschreven in zijn boek ‘Giant Brains, or Machines That Think’.†© Dirk Schoofs 2014 †info@dirkschoofs.be