Bit

JohnWilderTuckey


Bitje bemoeial

In de zomer van 2000 overleed de 85-jarige John Wilder Tukey. In 1958, het jaar waarop in Brussel de Wereldexpo werd opgezet, gebruikte deze eminente statisticus aan de Princeton Universiteit voor het eerst de term ‘software’ in een wetenschappelijke publicatie “American Mathematical Monthly”. Aan hem wordt ook het woord ‘bit’ toegeschreven. Bit (Binary digIT) is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: ja of nee, aan of uit. Tukey was de eerste die de term ‘bit’ op een conferentie tijdens de tweede wereldoorlog in de mond nam. Volgens de Anals of the History of Computing kwam Tukey ongevraagd tussenbeide toen de Bell Labs computer-experten een vervanging zochten voor de onhandige term ‘binary digit’. ‘Bit’ zou volgens Tukey de term ‘bigit’ vervangen. Heel wat techneuten vonden Tukey een eigenwijze bemoeial en hielden zich dus tot de vroege jaren 70 aan de term ‘bigit’.†© Dirk Schoofs 2014 †info@dirkschoofs.be